Park naukowo-technologiczny IT LOFT PARK Tychy zaprasza osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej, osoby prowadzące „młode” firmy, a także firmy z terenu województwa śląskiego na IV edycję Akademii Przedsiębiorczości.
Kolejna odsłona skupia się na kwestiach planowania biznesu i modelach prowadzenia firmy.
Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja przez formularz zgłoszeniowy.

Termin i miejsce:

Termin: 17 maja 2017 roku, godzina 10.15 – 14.00
Miejsce: Restauracja na terenie parku naukowo-technologicznego, ul. Browarowa 9, Tychy (kompleks Browaru Obywatelskiego).

Zasady rekrutacji:

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na dole strony.
Udział w Akademii jest BEZPŁATNY.
Dojazd: od DK44 (ul. Mikołowskiej) ulicami Obywatelską i Browarową lub ulicą Damrota i Dworcową pod tunelem w rejonie PKP Tychy Główne.
Na gości i najemców Parku czeka bezpłatny parking na ok. 300 samochodów.

Kontakt:

Rafał Kost, IT LOFT PARK Tychy, +48 728 833 709, e-mail: szkolenia@itloftpark.pl

Formularz rejestracyjny

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

Imię i nazwisko (wymagane)

 Osoba planująca swój biznes Start-up do 1 roku Firma z ITC Firma branży projektowej Firma z terenu woj.śląskiego

Miasto

Wiek

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

UWAGA: proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku do celów promocji Akademii Przedsiębiorczości. Jest to warunek poprawnej rejestracji.

 * Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) – tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych, przez IT LOFT PARK Tychy, dla celów organizacji szkoleń, celów statystycznych, jak również w celu promocji imprez i wydarzeń organizowanych przez tę instytucję. Niniejszym zostałem/łam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz, że odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie IT LOFT PARK Tychy i jego pracownicy, zaś przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 * Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83) – tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631) wyrażam nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego przy pomocy fotografii poprzez zamieszczanie w materiałach informacyjnych publikowanych przez IT LOFT PARK Tychy zdjęć dokumentujących przebieg spotkań, szkoleń i innych imprez, w których biorę udział. Ponadto, wyrażam zgodę na łączenie fotografii z innymi fotografiami, tekstami i ilustracjami oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuje, że każda fotografia może być poddana obróbce graficznej.
 * Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie pod wskazany adres informacji związanej z funkcjonowaniem IT LOFT PARKU Tychy oraz na przesyłanie informacji o organizowanych spotkaniach i przedsięwzięciach.