Dzięki adaptacji ponad 8 000 m2 powierzchni do użytku dla klientów Słodowni zostały oddane nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie z dziedziny IT i projektowania graficznego. Rezydenci Parku mają do dyspozycji specjalistyczne komputery do obróbki grafiki i tworzenia animacji. Każde stanowisko posiada dostęp do oprogramowania do tworzenia modeli 3D, grafiki wektorowej, do edycji geometrii obrazu oraz obróbki grafiki, wideo i audio na żywo.
Kolejne stanowiska wyposażone są oprogramowanie służące do tworzenia wizualizacji wielkoformatowych oraz rzutniki do projekcji o mocy 20 000 ANSI i rozdzielczości 1920 x 1200

Ma to na celu stworzenie dogodnych warunków do transferu technologii oraz innowacyjnego know-how w sferze usług specjalistycznych.
PZL_2014_03_19_34824